About

Principles of Learning

ประสบการณ์ด้านการสอนภาษากว่า 115 ปี

    ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านการสอนภาษา ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการสอน และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

การเรียนรู้แบบให้เด็กได้มีส่วนร่วม

     Pingu’s English ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

     Pingu’s English ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการผจญภัยในทวีปแอนตาร์กติกของพิงกุ-เพนกวินตัวน้อย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างสนุกสนาน พร้อมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก และทักษะที่จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

เตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น

     Pingu’s English ให้เด็กได้พัฒนาทักษะชีวิต และสร้างความสมดุลในการเรียนรู้ให้กับเด็ก

     Pingu’s English หลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านภาษา การคำนวณ IT ทักษะด้านสังคม ศิลปะ เพลง และเกม ทำให้เด็กได้พัฒนารอบด้าน พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

การสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

     ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Spiral และการให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม เพื่อการเสริมสร้างและทบทวนความรู้ให้กับบุตรหลาน สู่การนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน

     Pingu’s English เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็ก

มีชื่อเสียงระดับโลก

     Pingu’s English เป็นองค์กรระดับโลกอย่างแท้จริง ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 และได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง