Parents

Who is Pingu?

     Pingu คือ การ์ตูนโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมากกว่า 1 พันล้านคน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ซึ่งได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน จากทั้งเด็กๆ และผู้ปกครอง และเคยได้รับรางวัลรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

     ตัวละครเพนกวิน Pingu และครอบครัวอาศัยอยู่ที่บ้านน้ำแข็งในขั้วโลกใต้ Pingu ชอบเล่นซุกซน และสำรวจไปในสถานที่ต่างๆ กับเพื่อนๆ โดย Pingu ต้องการความรักและการสนับสนุนจากครอบครัวอย่างที่เด็กทุกคนต้องการ

     Pingu ได้ถูกนำมาพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ Pingu’s English (หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ) ดังนั้น Pingu จึงเปรียบเหมือนครูและต้นแบบสำหรับเด็กๆ

     ในทุกบทเรียน Pingu จะพาเด็กๆ ไปร่วมการผจญภัยครั้งใหม่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากในแต่ละสถานที่ ซึ่งยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าของครอบครัว มิตรภาพ และทักษะชีวิต ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ทำให้ Pingu’s English เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ

A-Partnership-With-Parents

What is Pingu’s English?

     Pingu’s English มีวิธีการสอนที่จะทำให้เด็กใช้เวลาไปกับการเล่นอย่างสนุกสนานระหว่างเรียน และยังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งครูและนักเรียนในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย Pingu’s English เข้าใจว่าเด็กแต่ละคนเรียนรู้ได้ดีในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงค้นหาสิ่งที่ทำให้เด็กแต่ละคนสนใจและเรียนรู้ได้ดีในรูปแบบของตนเอง

     เด็กๆ จะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ไปพร้อมกับการได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในโรงเรียน เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียน การแสดงบทบาทสมมุติ ศิลปะ STEM และที่สำคัญ 

     คือ ทักษะทางอารมณ์และสังคม พร้อมทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจด้วยการพูดหรือการเขียนอย่างเต็มรูปประโยค นอกเหนือจากการใช้เฉพาะคำศัพท์

     เพื่อให้เด็กได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการเรียน Pingu’s English จัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้พร้อมใช้ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น สื่อมัลติมีเดีย เกม เพลง และใบงานกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง เพื่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของลูก

Tips for parents

icon-pingu

ให้ลูกน้อยของคุณเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมการสอนรูปแบบใหม่ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุและโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษพิงกุ สำหรับเด็กอายุ 3 – 9 ปี 

icon-pingu

ให้ลูกน้อยของคุณสามารถสื่อสารในภาษาที่พูดโดยผู้คนกว่า 1.5 พันล้านคน ใน 94 ประเทศได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการศึกษา วัฒนธรรม และศักยภาพทางธุรกิจ 

icon-pingu

เปิดโอกาสให้ Pingu’s English ซึ่งประสบความสำเร็จมาเป็นเวลานานในด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ที่เป็นการให้เด็กได้นำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงและใช้ได้อย่างมีความหมาย