Come Join the Adventure!

icon-pingu

Learn English with Pingu's English

     ช่วงวัยก่อนที่เด็กจะเริ่มไปโรงเรียนหรือช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ Linguaphone Group ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ร่วมกับ Kingston University สหราชอาณาจักร พัฒนา Pingu’s English (หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ) ขึ้น โดยเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการใช้สองภาษา ตลอดจนการสร้างพื้นฐานทางด้านภาษาที่ดี เพื่อให้เด็กได้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

     Pingu (พิงกุ) การ์ตูนเรื่องราวการผจญภัยของเพนกวินน้อยในแอนตาร์กติก ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ได้ถูกนำมาเป็นเรื่องราวประกอบการเรียนรู้ของหลักสูตรอนุบาลนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 3-9 ปี ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับคณิตศาสตร์ การรู้หนังสือ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในโรงเรียนต่อไป

     Pingu’s English แบรนด์ผู้นำด้านการศึกษาระดับโลก ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Linguaphone Group สหราชอาณาจักร เริ่มก่อตั้งในปี 2008 และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง

Pingu's English Home
Pingu's English kids1
Kingston University London
Department for International Trade
Britain & Northern Ireland

In other news…

PE online Social media

     โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุ กว่า 250 แห่งทั่วโลก พร้อมให้บริการในสถานการณ์โรคโควิด-19 นี้ โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

     โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุบางสาขาเปิดสอนผ่านชั้นเรียนออนไลน์เสมือนจริง ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามไปยังสาขาที่ท่านสนใจ

     นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย เพื่อช่วยผู้ปกครองในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของลูกที่บ้าน ครอบคลุมทั้งแผ่นงาน กิจกรรมศิลปะ งานฝีมือ และ Storytime

Pingu's English Online Class

Franchise Opportunities

International Kindergarten

Hello Pingu
Logo Pingu's English

Benefits

icon-pingu

 ผู้นำระดับโลกด้านการศึกษา

Linguaphone Group – London (ก่อตั้งขึ้นในปี 1901) ด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 100 ปี

icon-pingu

ทักษะสร้างสรรค์

เด็กได้ฝึกความมั่นใจด้วยการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านศิลปะ การเล่าเรื่อง เพลง การเต้นรำ การแสดงบทบาทสมมติ และงานฝีมือ

icon-pingu

 เปิดโลกการเรียนรู้

เด็กไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ ยังได้เรียนรู้ทักษะชีวิต อีกทั้งคณิตศาสตร์ การคำนวณ การรู้หนังสือ STEM ผ่านสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

icon-pingu

การมีปฏิสัมพันธ์

เด็กเรียนรู้ด้วยคำพูด วิดีโอ และรูปภาพ พร้อมทั้งแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Pingu’s English เด็กได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะทางอารมณ์และสังคม ทำให้เด็กไดพัฒนาตนเอง

icon-pingu

รายการทีวีที่ได้รับความนิยม

การ์ตูน Pingu ได้รับรางวัลรายการยอดนิยม ซึ่งมีผู้ชมกว่า 1 พันล้านคน และออกอากาศในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

icon-pingu

วิธีการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ

วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง Early Year Foundation Stage และ International methodologies

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners ระดับ CEFR Pre A1 Starters, CEFR A1 Movers และ CEFR A2 Flyers ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

     Cambridge English Young Learners (YLE Exam) คือ แบบทดสอบสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี เพื่อวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ YLE Pre A1 Starters, YLE A1 Movers, YLE A2 Flyers ของ Cambridge Assessment English