Course

English Enrichment Program

Pre-school English enrichment program (3-9+)

เด็กได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เริ่มเรียนคอร์สเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 3-9+ ปี ของ Pingu’s English ด้วยรูปแบบการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนและสนุกสนาน จะส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษประจำวัน

ตามหลักการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยืนยัน

ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาที่สองกับเด็กเล็ก

  • ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาแม่ของเด็ก
  • พัฒนาการทางด้านสมอง และการประมวลผลทางด้านภาษาที่เพิ่มขึ้น
  • เด็กซึมซับสำเนียงภาษาอังกฤษ และเกิดคลังคำศัพท์มากกว่าหนึ่งภาษาพร้อมกัน