กำหนดการค่ายภาษาอังกฤษ

Young Learners English Camp

รอบที่ 1      วันที่ 5-8 มีนาคม 2567 

                   เวลา 9.30 -15.30 น.     

                   สมาคมธรรมศาสตร์ สาทร ซอย 1

รอบที่ 2      วันที่ 19-22 มีนาคม 2567     

                   เวลา 9.30 -15.30 น.    

                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รอบที่ 3      วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567    

                   เวลา 9.30 -15.30 น.    

                   สมาคมธรรมศาสตร์ สาทร ซอย 1

รอบที่ 4     วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567  

                  เวลา 9.30 -15.30 น.    

                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน