Contact Us

+66 (0)82 850 0085info@clubacademia.net

Talking with Ajarn Sukanya : โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ กับ "ครูไทย"

Latest News

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ กับ “ครูไทย”

เด็กปฐมวัย เป็นวัยแรกเริ่มการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวหากต้องเผชิญสภาพแวดล้ามใหม่ๆ จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งนั้น ซึ่งเด็กไทยจะมีความคุ้นเคยกับคนไทยและภาษาไทย ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมพื้นฐานของเด็กไทย

ดังนั้น ครูไทยจึงสามารถสร้างความรู้สึกคุ้นเคยให้กับเด็กไทย และทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ไม่หวาดกลัวกับสิ่งใหม่ที่ตนเองกำลังเผชิญ โดยเฉพาะการเรียนภาษาที่สอง เด็กช่วงวัยนี้ อาจยังไม่สามารถสื่อสาร หรือเข้าใจภาษที่สองได้ทั้งหมด จึงต้องการผู้ที่สามารถสร้างความไว้วางใจ ให้เข้ากล้าซักถาม และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุด อีกทั้งในบางครั้งเด็กอาจต้องการการดูแลเอาใจใส่และเสริมกำลังใจเป็นพิเศษ

ดังนั้น ครูไทยซึ่งเข้าใจบริบทการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบไทย จึงสามารถจัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างความสุข และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาที่สองให้แก่เด็กไทยได้

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ เล็งเห็นจุดเด่นของครูไทย จึงคัดสรรครูไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการสอนเด็กเล็กและด้านภาษาอังกฤษ เป็นผู้สอนเด็กๆ ในวัยแรกเริ่มการเรียนภาษา

ajan-sukanya1

อาจารย์สุกัญญา กาญจนกิจ

ผู้อำนวยการแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย

อดีตอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Please follow and like us:

More News

Talking with Ajarn Sukanya : ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด จะทำให้พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดด้วยหรือไม่

การที่ ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ ประการแรก เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้าน ประการที่สอง เกิดจากปัญหาของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สำหรับสาเหตุ ประการแรก ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้านนั้น ถ้าลูกอยู่ในบริบทของครอบครัวขยาย มีสมาชิกหลายคนในบ้านประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา และพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งสมาชิกในบ้านพูดหลายภาษา…
Read More

10 เหตุผล ที่เด็กควรจะเรียนรู้ภาษาใหม่เพิ่ม อย่างน้อย 1 ภาษา

1. ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนวิชาอื่นๆ ดีขึ้นด้วย เมื่อเด็กได้เรียนรู้ภาษาใหม่ เด็กจะได้พัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นๆ มีคะแนนดีขึ้น 2. ช่วยให้เด็กได้พัฒนาสมอง เด็กได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความจำ การอ่าน และการแก้ปัญหา ส่งผลให้สมองของเด็กได้พัฒนา 3. เด็กจะเรียนภาษาใหม่ได้ดีกว่าผู้ใหญ่ ผลการวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันว่าเด็กอายุ 2-6 ปี สามารถเรียนรู้ภาษาได้ดี เพราะสมองของเด็กมีกลไกรับรู้ภาษา…
Read More

Young Learners English Camp by Pingu’s English #13

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #13 ปิดเทอมตุลา...อิงลิชฟอร์ฟัน Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนช่วงปิดเทอมตุลาคม น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด…
Read More