Contact Us

+66 (0)82 850 0085info@clubacademia.net

Talking with Ajarn Sukanya : อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไร??

Latest News

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไร??

ก่อนที่จะกล่าวถึงความเก่งของลูก ผู้ปกครองควรทราบพื้นฐานหรือจุดเริ่มต้นของความเก่งหรือความสำเร็จของลูกก่อนว่าเริ่มที่ตรงไหน

พื้นฐานของความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องใด เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อนนั้นคือ “ความสนใจ” เมื่อได้เริ่มปฎิบัติจะก่อให้เกิด “ความชอบ” และพยายามฝึกฝนทำซ้ำเดิมได้ไม่เบื่อ ยิ่งยากยิ่งสนุกและท้าทายจนเป็น “การพัฒนา” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดเป็น “ความสำเร็จ” ที่ภาคภูมิใจตามมา

“ความสนใจ ความชอบ การพัฒนา

3 คำ นำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้”

เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ หากต้องการให้ลูกเก่งต้องเริ่มจากความสนใจของลูกก่อน เมื่อลูกเริ่มสนใจแล้ว ผู้ปกครองควรทำอย่างไรให้ลูกสนุก และไม่เบื่อกับการเรียนรู้

เพื่อให้ลูกเกิดความชอบหรือรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มขึ้น แม้จะยากแต่ก็ไม่ท้อ กลับยิ่งสนุกมีความท้าทายมากขึ้น พยายามากขึ้น นั่นคือ การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของลูก

เมื่อลูกมีความสนใจใฝ่รู้แล้ว ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้ โดยนำภาษาอังกฤษที่ลูกได้เรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น เมื่อพบเห็นภาษาอังกฤษที่ใดควรชี้ชวนให้ลูกดู สังเกต ช่วยกันอ่านหรืออ่านให้ลูกฟัง เพื่อสร้างความสนใจ ความคุ้นเคย และแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษของลูก

อีกทั้งให้ลูกได้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีอยู่รอบตัว ปัจจัยสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษอังกฤษที่ลูกได้เรียนและพยายามนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ลูกเห็นว่า สิ่งที่สำคัญที่เขาพยายามเรียนรู้มาจากที่โรงเรียนนั้นมีความหมาย มีประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ajan-sukanya1

อาจารย์สุกัญญา กาญจนกิจ

ผู้อำนวยการแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย

อดีตอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Please follow and like us:

More News

Talking with Ajarn Sukanya : ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด จะทำให้พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดด้วยหรือไม่

การที่ ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ ประการแรก เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้าน ประการที่สอง เกิดจากปัญหาของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สำหรับสาเหตุ ประการแรก ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้านนั้น ถ้าลูกอยู่ในบริบทของครอบครัวขยาย มีสมาชิกหลายคนในบ้านประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา และพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งสมาชิกในบ้านพูดหลายภาษา…
Read More

10 เหตุผล ที่เด็กควรจะเรียนรู้ภาษาใหม่เพิ่ม อย่างน้อย 1 ภาษา

1. ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนวิชาอื่นๆ ดีขึ้นด้วย เมื่อเด็กได้เรียนรู้ภาษาใหม่ เด็กจะได้พัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นๆ มีคะแนนดีขึ้น 2. ช่วยให้เด็กได้พัฒนาสมอง เด็กได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความจำ การอ่าน และการแก้ปัญหา ส่งผลให้สมองของเด็กได้พัฒนา 3. เด็กจะเรียนภาษาใหม่ได้ดีกว่าผู้ใหญ่ ผลการวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันว่าเด็กอายุ 2-6 ปี สามารถเรียนรู้ภาษาได้ดี เพราะสมองของเด็กมีกลไกรับรู้ภาษา…
Read More

Young Learners English Camp by Pingu’s English #13

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #13 ปิดเทอมตุลา...อิงลิชฟอร์ฟัน Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนช่วงปิดเทอมตุลาคม น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด…
Read More