Contact Us

+66 (0)82 850 0085info@clubacademia.net

10 เหตุผล ที่เด็กควรจะเรียนรู้ภาษาใหม่เพิ่ม อย่างน้อย 1 ภาษา

Latest News

1. ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนวิชาอื่นๆ ดีขึ้นด้วย

เมื่อเด็กได้เรียนรู้ภาษาใหม่ เด็กจะได้พัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นๆ มีคะแนนดีขึ้น

2. ช่วยให้เด็กได้พัฒนาสมอง

เด็กได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความจำ การอ่าน และการแก้ปัญหา ส่งผลให้สมองของเด็กได้พัฒนา

3. เด็กจะเรียนภาษาใหม่ได้ดีกว่าผู้ใหญ่

ผลการวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันว่าเด็กอายุ 2-6 ปี สามารถเรียนรู้ภาษาได้ดี เพราะสมองของเด็กมีกลไกรับรู้ภาษา ซึ่งจะลดลงเมื่อโตขึ้น

4. ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาแม่ดีขึ้นด้วย

เด็กที่เรียนรู้สองภาษาควบคู่กัน จะช่วยให้การเรียนรู้ภาษาแม่ (หรือภาษาที่หนึ่ง) ดีขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจภาษาแบบเป็นธรรมชาติ

5. ช่วยให้ทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้

แต่ละภาษามีโครงสร้าง และวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน การที่เด็กได้เรียนหลายภาษาควบคู่กัน เป็นการช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิด และฝึกการทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน

6. ช่วยพัฒนาความสามารถในการจดจำ

การเรียนรู้ภาษาแต่ละภาษานั้น ต้องเรียนทั้งคำศัพท์ และโครงสร้างการใช้งาน ซึ่งนอกจากเด็กต้องใช้สมอง ในการคิด และเรียบเรียงแล้ว จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการจดจำควบคู่ไปด้วย

7. ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์

การเรียนรู้ภาษาใหม่ ทำให้เด็กต้องเรียนรู้คำศัพท์ วลี และรูปประโยคมากมาย ซึ่งบางครั้งเด็กอาจจะหลงลืมในขณะที่กำลังใช้ภาษาใหม่ ทำให้เด็กต้องคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เด็กจึงได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย

8. ได้ฝึกความมั่นใจ

เมื่อเด็กได้สื่อสาร หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติ จะเป็นการช่วยให้เด็กได้ฝึกความความมั่นใจในการสนทนาและสื่อสารควบคู่ไปด้วย

9. ได้รู้จักกับวัฒนธรรมของชาติต่างๆ

การที่เด็กได้เรียนรู้ภาษาใหม่ จะทำให้เด็กได้มีเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาษา และวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

10. ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ในอนาคตเป็นเรื่องง่าย

การเริ่มต้นในครั้งแรกเป็นสิ่งที่ยากที่สุด เมื่อเด็กได้เริ่มที่จะเรียนรู้ภาษาที่สองแล้ว จึงเสมือนสมองได้เคยฝึกที่จะจดจำโครงสร้างภาษาแล้ว ทำให้การเรียนรู้ภาษาในต่อๆ ไป จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

Please follow and like us:

More News

Talking with Ajarn Sukanya : ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด จะทำให้พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดด้วยหรือไม่

การที่ ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ ประการแรก เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้าน ประการที่สอง เกิดจากปัญหาของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สำหรับสาเหตุ ประการแรก ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้านนั้น ถ้าลูกอยู่ในบริบทของครอบครัวขยาย มีสมาชิกหลายคนในบ้านประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา และพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งสมาชิกในบ้านพูดหลายภาษา…
Read More

Young Learners English Camp by Pingu’s English #13

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #13 ปิดเทอมตุลา...อิงลิชฟอร์ฟัน Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนช่วงปิดเทอมตุลาคม น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด…
Read More

Talking with Ajarn Sukanya : โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ กับ "ครูไทย"

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ กับ "ครูไทย" เด็กปฐมวัย เป็นวัยแรกเริ่มการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวหากต้องเผชิญสภาพแวดล้ามใหม่ๆ จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งนั้น ซึ่งเด็กไทยจะมีความคุ้นเคยกับคนไทยและภาษาไทย ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมพื้นฐานของเด็กไทย ดังนั้น ครูไทยจึงสามารถสร้างความรู้สึกคุ้นเคยให้กับเด็กไทย และทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ไม่หวาดกลัวกับสิ่งใหม่ที่ตนเองกำลังเผชิญ โดยเฉพาะการเรียนภาษาที่สอง เด็กช่วงวัยนี้ อาจยังไม่สามารถสื่อสาร หรือเข้าใจภาษที่สองได้ทั้งหมด จึงต้องการผู้ที่สามารถสร้างความไว้วางใจ ให้เข้ากล้าซักถาม และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุด อีกทั้งในบางครั้งเด็กอาจต้องการการดูแลเอาใจใส่และเสริมกำลังใจเป็นพิเศษ ดังนั้น…
Read More