Contact Us

+66 (0)82 850 0085info@clubacademia.net

Talking with Ajarn Sukanya : ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด จะทำให้พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดด้วยหรือไม่

Latest News

การที่ ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ

ประการแรก เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้าน

ประการที่สอง เกิดจากปัญหาของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง

สำหรับสาเหตุ ประการแรก ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้านนั้น

ถ้าลูกอยู่ในบริบทของครอบครัวขยาย มีสมาชิกหลายคนในบ้านประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา และพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งสมาชิกในบ้านพูดหลายภาษา เช่น พ่อแม่พูดภาษาไทย ปู่ย่าตายายพูดภาษาจีน พี่เลี้ยงพูดภาษาเพื่อนบ้าน อาจทำให้ลูกพูดไม่ชัดเนื่องจากลูกได้ยินผู้ใหญ่ใช้คำพูดไม่เหมือนกัน เช่น การออกเสียงคำต่างกัน สำเนียง ความเร็ว – ช้าในการพูด ลักษณะของประโยค รูปแบบไวยากรณ์ หรือการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน จึงทำให้ลูกที่กำลังพัฒนาด้านภาษา และเติบโตในสภาพแวดล้อมดังกล่าวยังไม่สามารถพูดชัดได้ ยังต้องการปรับตัวและใช้เวลาในการพัฒนาคำพูด และการออกเสียงให้ชัดเจนอีกระยะหนึ่ง

หากพ่อแม่สังเกตพบการพูดไม่ชัดของลูก พ่อแม่สามารถช่วยแก้ไขได้ด้วยการออกเสียงคำศัพท์หรือประโยคที่ชัดเจนเป็นตัวอย่าง โดยให้ลูกสังเกตปากของพ่อแม่เวลาออกเสียง และฝึกลูกให้พูดตามบ่อยๆ ถ้าลูกได้รับการแก้ไขในระยะแรกที่พ่อแม่พบปัญหาจะช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ในกรณีที่ลูกพูดไม่ชัดด้วยเหตุผลมาจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของลูก เนื่องจากลูกเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน บริบทของสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน และที่บ้านต่างกัน จึงไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อมโยงกัน

 

ส่วนสาเหตุ ประการที่สอง ที่เกิดจากปัญหาของอวัยวะในการออกเสียงนั้น

โดยทั่วไปอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงของมนุษย์มีหลายส่วน ได้แก่ ปอด ลำคอ ปาก ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก เพดานอ่อน เพดานแข็ง ช่องสายเสียง คอหอย กล่องเสียง เส้นเสียง ลิ้นไก่ เป็นต้น อวัยวะเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงพูด มีอาการหดตัว ยืดตัว หรือสั่นไหวได้เวลาออกเสียง ถ้าอวัยวะบางส่วนที่ใช้ในการออกเสียงมีอาการผิดปกติ จะเป็นสาเหตุให้ลูกพูดไม่ชัด หรือเสียงแหลม เสียงห้าวได้ ซึ่งในกรณีนี้ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำการวินิจฉัยหาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างถูกวิธีต่อไป


อาจารย์สุกัญญา กาญจนกิจ

ผู้อำนวยการแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย

อดีตอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Please follow and like us:

More News

Young Learners English Camp by Pingu’s English #19

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #19 ตุลาฮาเฮ...อิงลิชเฮฮา Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลายหลายในตอน The Rome Empire และ South Pole…
Read More

Young Learners English Camp by Pingu’s English #15

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #15ปิดเทอมซัมเมอร์...ฟุดฟิดฟอร์ฟันPingu's English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาร่วมกิจกรรม "ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu's English" เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน…
Read More

10 เหตุผล ที่เด็กควรจะเรียนรู้ภาษาใหม่เพิ่ม อย่างน้อย 1 ภาษา

1. ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนวิชาอื่นๆ ดีขึ้นด้วย เมื่อเด็กได้เรียนรู้ภาษาใหม่ เด็กจะได้พัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นๆ มีคะแนนดีขึ้น 2. ช่วยให้เด็กได้พัฒนาสมอง เด็กได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความจำ การอ่าน และการแก้ปัญหา ส่งผลให้สมองของเด็กได้พัฒนา 3. เด็กจะเรียนภาษาใหม่ได้ดีกว่าผู้ใหญ่ ผลการวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันว่าเด็กอายุ 2-6 ปี สามารถเรียนรู้ภาษาได้ดี เพราะสมองของเด็กมีกลไกรับรู้ภาษา…
Read More