Contact Us

+66 (0)82 850 0085info@clubacademia.net

Talking with Ajarn Sukanya : ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด จะทำให้พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดด้วยหรือไม่

Latest News

การที่ ลูกพูดภาษาไทยไม่ชัด เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ

ประการแรก เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้าน

ประการที่สอง เกิดจากปัญหาของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง

สำหรับสาเหตุ ประการแรก ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการใช้ภาษาสื่อสารที่บ้านนั้น

ถ้าลูกอยู่ในบริบทของครอบครัวขยาย มีสมาชิกหลายคนในบ้านประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา และพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งสมาชิกในบ้านพูดหลายภาษา เช่น พ่อแม่พูดภาษาไทย ปู่ย่าตายายพูดภาษาจีน พี่เลี้ยงพูดภาษาเพื่อนบ้าน อาจทำให้ลูกพูดไม่ชัดเนื่องจากลูกได้ยินผู้ใหญ่ใช้คำพูดไม่เหมือนกัน เช่น การออกเสียงคำต่างกัน สำเนียง ความเร็ว – ช้าในการพูด ลักษณะของประโยค รูปแบบไวยากรณ์ หรือการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน จึงทำให้ลูกที่กำลังพัฒนาด้านภาษา และเติบโตในสภาพแวดล้อมดังกล่าวยังไม่สามารถพูดชัดได้ ยังต้องการปรับตัวและใช้เวลาในการพัฒนาคำพูด และการออกเสียงให้ชัดเจนอีกระยะหนึ่ง

หากพ่อแม่สังเกตพบการพูดไม่ชัดของลูก พ่อแม่สามารถช่วยแก้ไขได้ด้วยการออกเสียงคำศัพท์หรือประโยคที่ชัดเจนเป็นตัวอย่าง โดยให้ลูกสังเกตปากของพ่อแม่เวลาออกเสียง และฝึกลูกให้พูดตามบ่อยๆ ถ้าลูกได้รับการแก้ไขในระยะแรกที่พ่อแม่พบปัญหาจะช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ในกรณีที่ลูกพูดไม่ชัดด้วยเหตุผลมาจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของลูก เนื่องจากลูกเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน บริบทของสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน และที่บ้านต่างกัน จึงไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อมโยงกัน

 

ส่วนสาเหตุ ประการที่สอง ที่เกิดจากปัญหาของอวัยวะในการออกเสียงนั้น

โดยทั่วไปอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงของมนุษย์มีหลายส่วน ได้แก่ ปอด ลำคอ ปาก ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก เพดานอ่อน เพดานแข็ง ช่องสายเสียง คอหอย กล่องเสียง เส้นเสียง ลิ้นไก่ เป็นต้น อวัยวะเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงพูด มีอาการหดตัว ยืดตัว หรือสั่นไหวได้เวลาออกเสียง ถ้าอวัยวะบางส่วนที่ใช้ในการออกเสียงมีอาการผิดปกติ จะเป็นสาเหตุให้ลูกพูดไม่ชัด หรือเสียงแหลม เสียงห้าวได้ ซึ่งในกรณีนี้ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำการวินิจฉัยหาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างถูกวิธีต่อไป


อาจารย์สุกัญญา กาญจนกิจ

ผู้อำนวยการแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย

อดีตอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Please follow and like us:

More News

Explore Madagascar

  Young Learners English Camp by Pingu’s Englishปิดเทอมซัมเมอร์…ฟุดฟิดฟอร์ฟัน   ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ป.1-ป.4 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน พร้อมทำกิจกรรมสนุกสนานในตอน Explore Madagascar อีกทั้งยังเข้มข้นด้านวิชาการด้วยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล Cambridge English: Young Learners…
Read More

YLE22 : Explore Madagascar & The Great Pirate

  Young Learners English Camp by Pingu’s Englishปิดเทอมซัมเมอร์…ฟุดฟิดฟอร์ฟัน ปิดเทอมซัมเมอร์นี้ Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน กับค่ายภาษาอังกฤษ ตอน Explore Madagascar และ The…
Read More

YLE19 : The Rome Empire & South Pole Adventure

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #19 ตุลาฮาเฮ...อิงลิชเฮฮา Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-4 มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลายหลายในตอน The Rome Empire และ South Pole…
Read More